Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon Barnetrinn

Barnetrinn

Sprakloyper.no består av gratis ressurser for kompetanseutvikling rettet mot barnehagepersonale og lærere på området språk, lesing og skriving. Ressursene er bygget opp med tanke på å brukes i profesjonsfaglige læringsfellesskap på arbeidsplassene, basert på forskning om hvordan et slikt arbeid kan føre til varig endring av praksis. Innholdet presenteres i en lett tilgjengelig form med tanke på at det skal kunne brukes i fellestid etter endt arbeidsdag.

Det faglige innholdet er også forskningsbasert, og det er laget i samarbeid med Statped, flere av de nasjonale sentrene, personale ved en rekke universiteter og høyskoler, samt mange barnehager og skoler.

Tema i ressursene er undervisning og utvikling av språk, lesing og skriving hos alle barn og elever. Et ekstra fokus rettet mot elever med lese- og skrivevansker, barn og elever med språkvansker eller stort læringspotensial, mot flerspråklige og mot gutter

Til hver ressurs finnes det en detaljert instruksjon om hvordan arbeidet kan gjennomføres – «Bruk av pakken».

Til rektor / styringsgruppe > >