Hopp til hovedinnhold
Banne - barnhage - bokstaver

Barnehage

Nettsiden inneholder gratis ressurser for  barnehagepersonale  på området språk, lesing og skriving. Ressursene er bygget opp med tanke på å brukes i profesjonsfaglige læringsfellesskap på arbeidsplassene og er forskningsforankret.

Ressursene, også kalt kompetanseutviklingspakkene, presenterer ulike aktiviteter og temaer som er sentrale for språkutvikling hos alle barnehagebarn. Det vil si både yngre og eldre barn, gutter og jenter, minoritetsspråklige og barn med norsk eller samisk som morsmål og barn med språkvansker. Noen av disse barna vil ha et særlig språklig utbytte av å bli inkludert i aktivitetene, og alle vil ha glede av det.

Innholdet presenteres i en lett tilgjengelig form med tanke på at det skal kunne brukes i fellestid på personalmøter over ett år. Oppbyggingen av ressursene er basert på forskningsbasert kunnskap om hvordan utviklingsarbeid kan føre til varig endring i praksis.

Slik kommer du i gang  >>