Hopp til hovedinnhold

Fra oppdrag, økt 4

Fra oppdrag i økt 4:

Finn en tekst du tenker er passende til en elev/elevgruppe du underviser.

Det kan være en tekst valgt med tanke på:

  • faglig innhold

  • elevens interessefelt

  • anvendbarhet med tanke på daglige gjøremål (Kompetanse Norge sine mål for lesing i hverdagen, nivå 1)

  • nytte i arbeidslivet

Vurder teksten ut fra ulike prinsipper,

  • at den tar om lag 5 – 10 minutter å lese gjennom.

  • at minst 80% av ordene være greie å lese for eleven.

 

Hvilke muligheter for læring gir teksten? Prøv ut lesing av teksten sammen med eleven(e).

Hvilke erfaringer gjorde du? Del disse med kollegaene dine.