Hopp til hovedinnhold

Gruppeoppgave

  • Hvilke konkrete former for lesing og skriving tenker dere at hver av de sju kategoriene rommer?
  • Diskuter hvilken betydning det kan ha for den enkelte elev å mestre lesing og skriving i dagliglivet.