Hopp til hovedinnhold

Refleksjon

Refleksjon og samtale:

Skriv ned for deg selv hva du tenker er felles kjennetegn for denne elevgruppa. Skriv i tre minutter. Målet med dette tenke- og skrivearbeidet er å hente fram bevisste og ubevisste kategorier og markører - enten de er gode og funksjonelle eller mindre gode.

Etterpå: Del noe av det du skreiv med de andre.