Hopp til hovedinnhold

Refleksjon

Fokuser på en eller flere av elevene du har.

Hva beskriver elevens leseferdighet best?

  • Svak avkoding, men god forståelse?

  • Svak avkoding og svak forståelse?

  • God avkoding og svak forståelse?

  • God avkoding og god forståelse?

Diskuter med andre som kjenner elevens leseferdighet.