Hopp til hovedinnhold

Oppdrag

Oppdrag:

Finn en tekst du tenker er passende til en elev/elevgruppe du underviser.

Det kan være en tekst valgt med tanke på:

  • faglig innhold

  • elevens interessefelt

  • hvorvidt den er anvendbar i daglige gjøremål

  • nytte i arbeidslivet

Vurder teksten ut fra ulike prinsipper,

  • at den tar om lag 5 – 10 minutter å lese gjennom.

  • at minst 80% av ordene være greie å lese for eleven.

 

Hvilke muligheter for læring gir teksten? Prøv ut lesing av teksten sammen med eleven(e). Hvilke erfaringer gjorde du?

Her finner du læringsmål i lesing og skriving og beskrivelser av lesing og skrivng i hverdagen, utgitt av Kompetanse Norge.

Her finner du læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1 – 3.