Hopp til hovedinnhold

Fra oppdrag, økt 3

Fra oppdrag:

«Velg én elev du har ansvar for. Fyll inn i skjemaet «Bruk av tekster i hverdagen» som ligger vedlagt til økta».

 

Se på hvordan arbeidet med denne typen lesing og skriving kan legges inn i elevens mål og i undervisningen.

 

Legg fram for de andre og diskuter.