Hopp til hovedinnhold
Banner - snakkeboble i mosaikk med teksten YES
Forstørrelsesglass og bok

Vansker med språk, lesing og skriving


Kompetanseutviklingspakker for videregående skole der det fokuseres på ulike utfordringer lærere står overfor i undervisningen. De ekstra utfordringene kan knyttes til faktorer som lese- og skrivevansker, språkvansker, flerspråklighet, potensial som ikke blir brukt fullt ut, spørsmål knyttet til kjønn, med mer. Ressursene gir verktøy til å møte denne tematikken på en konstruktiv måte.