Hopp til hovedinnhold

Gruppearbeid: Hvorfor lesing og skriving er viktig for livslang læring

Gå sammen i par eller små grupper.

Som du så i filmen spiller barnehage og skole en sentral rolle i utviklingen av språk, lesing, skriving.

Del med de andre hvilke to scener du synes illustrerer best hvorfor lesing og skriving er viktig for livslang læring Velg en scene fra dagliglivet og en scene fra skole- eller arbeidsliv.

Begrunn hvorfor dere synes disse var viktige.