Hopp til hovedinnhold
Hender på spill-konsoll

Dataspill i undervisningen

Spill er et viktig narrativt medium i vår samtid. Hvordan bruke dataspill som autentiske tekster i undervisningen? Denne pakken gir innspill og konkrete forslag til hvordan man kan bruke dataspill på hensiktsmessige måter.

Sentrale spørsmål:

  • Hva er et spill?
  • Hvordan bruker man spill i klasserommet?
  • Hvilken kompetanse bør lærere ha om spill?
  • Hvordan kan lærere gå fram for å koble sammen spill og fag?
  • Hvordan kan læreres kompetanse på film og noveller overføres til arbeid med spill?
  • Hvilke likheter og forskjeller er det mellom spill og andre medier som brukes i skolen?
  • Hvilke nye muligheter for undervisning åpner spillmediet opp for?

 

Faglig ansvarlige for pakken er Tobias Staaby og Aleksander Husøy fra Nordahl Grieg videregående skole og Arne Olav Nygard, Lesesenteret.