Hopp til hovedinnhold

Utvikling av eget prosjekt

Lærerne planlegger et prosjekt hvor de skal bruke IKT på en ny måte som en del av et undervisningsopplegg.

Gjennomføring

1.         Del ut skjemaet “eget prosjekt”.
2.         Gå gjennom de ulike bestanddelene i matrisen ved hjelp av eksemplene.
3.         Lærerne jobber sammen i par.
4.         Lærerne skal planlegge et prosjekt hvor de skal bruke IKT på en ny måte som en del av et undervisningsopplegg. De kan ta utgangspunkt i noe som kom fram under introduksjonsvideoen eller kartleggingen av skolens IKT-ressurser.
5.         I ettertid kan det settes av tid til å dele erfaringer knyttet til utprøvingen av disse prosjektene i klasserommet.