Hopp til hovedinnhold

Diskusjon

Lærene går sammen i faggrupper.

 

Ta utgangspunkt i egne erfaringer fra klasserommet og diskuter med utgangspunkt i disse spørsmålene:

  1. Hvilke digitale ferdigheter går ofte igjen blant elevene, slik du opplever det?
  2. Hva skiller, etter ditt syn, elevens digitale ferdigheter fra lærernes ferdigheter?
  3. Hvordan bør du tenke for å utvikle elevenes digitale ferdigheter i dine fag?