Hopp til hovedinnhold

Diskusjon. Kartlegging av skolens IKT-ressurser.

Lærerne jobber i grupper for å kartlegge skolens IKT-ressurser og reflekterer rundt teknologibruk i undervisningen.

 

  1. Lærerene organiseres i grupper på 3–4 på tvers av fag.
  2. Del ut skjemaet “kartlegging av IKT”.
  3. Lærerne kartlegger tilgjengelig digital teknologi på skolen med utgangspunkt i tre spørsmål:
    • Hva har vi av digital teknologi tilgjengelig på vår skole?
    • Hvordan bruker vi denne teknologien i undervisningen i ulike fag?
    • Hvorfor anvender vi teknologien?
  4. Felles gjennomgang.