Hopp til hovedinnhold

Diskusjon. Fremtidens skole.

Lærerene diskuterer:

  • I hvilken grad og på hvilke måter tenker dere lærerrollen vil endres som følge av digital teknologi de neste 10 årene?