Hopp til hovedinnhold

Diskusjon. Digital teknologi.

Illustrasjonen under gir en oversikt over digitale teknologier som har ført til store endringer i samfunnet. Vis illustrasjonen nedenfor og rett oppmerksomheten mot hvor stor endringskraft flere av disse teknologiene har hatt for måten vi kommuniserer på.

Lærerne diskuterer: Hvordan har digital teknologi endret skolehverdagen de siste ti årene?