Hopp til hovedinnhold

Refleksjon

Bruk de samme gruppene som tidligere og diskuter følgende tre spørsmål:

  1. I hvilken grad blir de fem tesene brukt i responsen som læreren gir i eksempelet fra videoen? Tesene: Respons må gis underveis; må være selektiv; må være en dialog mellom skriver og responsgiver; må motivere til revidering; og må være forståelig og læringsfremmende. Trekk frem noen eksempler.


     
  2. Dette eksempelet er fra norskfaget som har sine vurderingskriterier som former responsen. Hva vil være sentralt når du skal gi digital respons i ditt fag?
     
  3. Læreren trekker blant annet frem disse erfaringene: Digital respons (a) hjelper elevene til å benytte seg av rådene de får underveis, og (b) gjør det lett for lærer å gi tilbakemeldinger underveis. Ta stilling til dette.
  4.  
  5.