Hopp til hovedinnhold

Forarbeid

Del personalgruppa inn i grupper på 2–4. Disse gruppene skal jobbe sammen under hele økta, og skal også lage en oppgave hvor elevene skal bruke Google Dokumenter og få digital respons. Dermed kan det være en god ide å dele inn etter fag slik at alle på samme kan prøve ut det samme opplegget.