Hopp til hovedinnhold

Arbeid fram mot neste økt

  • Presenter oppgaven for elevene, og gi en kort innføring i bruk av Google Dokumenter om nødvendig.
  • Sett av tid til å gi digital respons og legg til rette for tekstrevidering.
  • Til neste økt skal du ta med deg erfaringene du gjør i dette arbeidet.