Hopp til hovedinnhold

Gruppearbeid: Om egen responspraksis

Her får dere mulighet til å reflektere litt rundt de ulike tesene, og knytte det dere har lært opp til egen responspraksis. Gå gjerne sammen i små grupper. Velg ut noen av de spørsmålene dere vil arbeide med, og diskuter disse i gruppene.

 • Hvordan kan undervisningen legges opp for at hver enkelt elev skal få best mulig utbytte av respons på tekstene sine?
 • Hvorfor gir vi respons på elevarbeid?
 • Hvordan kan vi utvikle elevens revisjonskompetanse?
 • Hvorfor er det viktig å gi respons underveis i skriveprosessen?
 • Nevn noen grunner til at elevene ikke klarer å nyttiggjøre seg av responsen de får på tekstene sine?
 • Hvorfor bør vi være selektive når vi gir respons?
 • Hvordan ser en dialog mellom skriver og responsgiver ut i ditt klasserom?
 • Hva vil vi oppnå med å gi respons underveis i elevenes skriving?
 • Hvordan tror du dine elever tenker om å revidere sine egne tekster?
 • Hvilke fordeler kan vi som lærere få ved å gi respons underveis?
 • Hvordan kan man endre elevenes holdninger til å skrive om sine egne tekster?
 • Hvilke vurderingspraksiser kan gi elevene godt læringsutbytte?
 • Hvilke utfordringer er det knyttet til å blande formativ og summativ vurdering?
 • Hvordan kan vi være sikre på at elevene forstår responsen de får?
 • Diskuter påstanden: “Responsen bør gis på teksten slik den er, ikke på en tenkt idealtekst”.
 • Hvordan kan du legge til rette for gode skriveprosesser i ditt klasserom?