Hopp til hovedinnhold
ikon: iPad

Bruk av digitale verktøy i lese- og skrivearbeidet

Hvordan bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig måte i lese- og skrivearbeidet i ditt fag?

Denne pakken gir innspill og konkrete forslag til hvordan man kan bruke ulike digitale verktøy på en hensiktsmessig måte når det gjelder lesing og skriving, slik at elevenes læring blir bedre. Pakken består av en introduksjonspakke og tre delemner: Responsarbeid, lesing for ulike formål og skriving for ulike formål - alle med bruk av digitale tekster og verktøy som hovedfokus.

 

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan bruke digitale verktøy for å fremme læring i ulike fag
  • Hvordan bruke digitale verktøy for å utvikle elevens skriveferdigheter
  • Hvordan gi god respons på elevtekster ved hjelp av digitale verktøy
  • Hvordan bruke digitale bøker hensiktsmessig som en del av undervisningen
  • Hva forskningen sier om lesing og skriving på skjerm
  • Hva som menes med digitale ferdigheter
Slik bruker du pakken.