Hopp til hovedinnhold

Gruppediskusjon

Gå sammen i grupper. Diskuter følgende:

  • Samarbeider skolen med andre etater om opplæring av nyankomne elever? Hvordan fungerer i så fall det? Hvem kunne dere trengt å samarbeide mer med?
     
  • Hva kjennetegner et godt samarbeid som kan skape en helhet rundt eleven?