Hopp til hovedinnhold

Undervisning – nyankomne elever på ungdomstrinn

I filmen møter vi en innføringsklasse på Bankgata ungdomsskole i Bodø. Elevene har svært ulik skolebakgrunn og kort botid i Norge.