Hopp til hovedinnhold

Oppdrag til neste samling

Lag en plan for en kortere undervisningssekvens der elevene arbeider med en utvalgt fagtekst (lærebok, nettside, faglig tidsskrift eller lignende). Du kan gjerne ta utgangspunkt i et opplegg du allerede planlegger å gjennomføre i nærmeste framtid.

Hvordan kan du sikre at elevene får utviklet sine leseferdigheter i dette opplegget? Hent gjerne ideer til arbeidsmåter fra filmen du nettopp så. Planlegg i tråd med de tre fasene. Om dette oppleves som omfattende, kan det være nok å starte med å planlegge førfasen.