Hopp til hovedinnhold

Refleksjonsoppgåve

Deltakarane får utdelt foldaren «Leseplanleggjaren» og gjer seg kjent med han.

Last ned foldaren her

 

Om å aktivere eller skape forkunnskap:

Individuelt: Kva framgangsmåter nyttar du når du arbeider med elevane sine forkunnskapar? Gi døme. Tenkeskriv i 2 minutt. Det vil seie at du skal la tankane få fritt spelerom og skrive så mykje som mogleg på 2 minutt, utan å tenkje på rettskriving eller korleis du formulerer deg.  

Par: Del forslaga dine med sidemann. (3 minutt)             

Plenum: Summer f.eks forslaga på flipover.

 

Last ned tom utgåve av Leseplanleggjaren til bruk i eiga undervisningsplanlegging her