Hopp til hovedinnhold

Fagfilm: Å gje gode skrivebestillingar i helse- og oppvekstfag

I denne filmen skal vi sjå døme på korleis vi kan gje elevane gode skrivebestillingar. Legg særleg merke til kva som blir sagt om skrivetrekanten, og tenk gjennom kva grep i filmen som er overførbare til undervisninga di. Kva som er viktige når vi skal lage gode skriveoppgåver skal vi ta opp til diskusjon etter at vi har sett filmen.