Hopp til hovedinnhold
To unge menn med nettbrett i et verksted

Å lese og skrive fagtekster i teknikk og industriell produksjon, elektro og bygg og anlegg

I denne ressursen deler yrkesfaglærere sine erfaringer med å utvikle elevenes lese- og skriveferdigheter i programfagene.

Erfaringer viser at gjennom å aktivisere elevene i møte med tekster i faget, gi mulighet for samarbeid og tilby varierte arbeidsmåter kan elevene bli engasjert og oppleve mestring.

Målet med denne ressursen er å motivere programfaglærere i arbeidet med å styrke elevenes lesing og skriving av yrkesfaglige tekster. Vi vil vise ulike arbeidsmåter lærerne kan ta i bruk i klasserommet når elevene skal utvikle kunnskap i faget gjennom lesing og hvordan de kan utvikle eget ordforråd. Vi vil også vise verktøy lærerne kan ta i bruk som kan støtte elevene når de skal formidle det de har lært ved å skrive egne tekster.

 

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan kan programfaglærere få elevene mer engasjert i lesing og skriving av fagtekster?
  • Hvilke ulike arbeidsmåter kan programfaglæreren ta i bruk for å aktivere elevene i læring av ord og begrep slik at de lettere kan forstå fagtekstene?
  • Hvordan kan programfaglærere støtte elevene i å bruke relevante og presise fagbegrep i egne tekster?
  • Hvordan kan programfaglærere hjelpe elevene å komme i gang med skriving i programfag?
  • Hvilken betydning kan skriverammer og modelltekster ha i skriveopplæringen på tip, el og ba?

 

Faglig ansvarlig for pakken: Edit Marie Asperanden (Lesesenteret), Ingeborg M. Berge (Lesesenteret) og Linn Maria Magerøy-Grande (Skrivesenteret).

En del av:

Bruk av pakken