Hopp til hovedinnhold

Arbeidsoppdrag til neste samling

Etter å ha gjennomført 2.økt skal du planlegge en utprøving i egen klasse. Gjør gjerne forberedelsene sammen med en kollega. I neste samling skal dere starte med å dele erfaringer fra utprøvingen. Det anbefales å gjøre utprøvingen flere ganger.

Finn en læringsstrategi/arbeidsmåte du vil at elevene dine skal prøve ut i en teoritime. Du kan gjerne bruke en av arbeidsmåtene som er vist i filmen f.eks arbeid med ord eller en av lesestrategiene. Det viktigste denne gangen er ikke selve strategien, men hvordan du som lærere kan modellere på en god måte. Planlegg trinn for trinn hvordan du vil modellere arbeidsmåten for elevene. Gjennomfør modelleringen og skriv en kort logg om hvordan det gikk.