Hopp til hovedinnhold

Arbeidsoppdrag til neste samling

Etter å ha gjennomført 1.økt skal du planlegge en utprøving i egen klasse. Gjør gjerne forberedelsene sammen med en kollega. I neste samling skal dere starte med å dele erfaringer fra utprøvingen. Det anbefales å gjøre utprøvingen flere ganger.

Lag en plan for gjennomføringen av en enkelt- eller en dobbelttime. Bruk gjerne denne malen:

  1. Sett opp 1–3 læringsmål for innholdet i timen/e.
  2. Lag en grovplan for timen/e der du beskriver hva du vil gjøre i en førfase, en underveisfase og en etterfase. Gå gjerne tilbake til fagstoffet fra denne økta for å friske opp hva som kjennetegner hver fase. Hent gjerne konkrete ideer fra de lærerne i filmen gjør i de tre fasene.