Hopp til hovedinnhold

Læringsstrategier - i din praksis?

I denne undervisningsøkta har vi retta oppmerksomheten mot søkelesing; - det vil si å kunne orientere seg raskt i en større tekst for å finne fram til akkurat det en har brukt for.

Gå sammen i grupper på 2-3 personer. Diskuter følgende spørsmål og oppsummer i plenum.

  • Finnes det tekster i ditt fag hvor leseren må bruke søkelesing?
    Gi eksempel.
     
  • Er det å søkelese tekst viktig i yrker som faget kvalifiserer for?
    Gi eksempel.