Hopp til hovedinnhold

Arbeidsoppdrag til neste samling

Etter å ha gjennomført 3.økt skal du planlegge en utprøving i egen klasse. Gjør gjerne forberedelsene sammen med en kollega. I neste samling skal dere starte med å dele erfaringer fra utprøvingen. Det anbefales å gjøre utprøvingen flere ganger. Det er sjelden slik at det å bruke en ny arbeidsmåte fungerer optimalt ved første forsøk.

I filmen ble disse arbeidsmåtene/strategiene tatt i bruk: arbeid med ord før og etter (kolonnenotat), søkelesing og notatteknikk og to varianter av tankekart. Bruk en av disse strategiene. Husk at strategien du velger må tilpasses elevene og teksten/lærestoffet.