Hopp til hovedinnhold
Maskindel som er utstilt i et klasserom

Å arbeide med læringsstrategier i yrkesfag

I dag er lesing og skriving viktig i alle yrker. Hvordan kan yrkesfaglæreren gi god opplæring i læringsstrategier som trener elevene til selv å ta seg fram i tekster i faget?

 

I yrkesfagene må en kunne søke i lovtekster, forstå manualer, fylle ut skjema og lese og skrive meldinger. Med utgangspunkt i filmen Fra paragraf til praksis – om å lese HMS-tekster i yrkesfag vil denne kompetanseutviklingspakken gjennom tre økter belyse sider ved dette temaet. Her ser vi hvordan undervisningen kan struktureres i en før-, under- og etterfase og hvordan læreren kan veilede elevene ved å modellere strategier. I den siste økta gis det konkrete eksempler på lese- og skrivestrategier som trener elevene i å søkelese og i å lære ord og begreper.

Sentrale spørsmål

  • Hvordan og hvorfor strukturere arbeidet med læringsstrategier i et undervisningsforløp?
  • Hva kjennetegner før-, under- og etterfasen?
  • Hvorfor er førfasen så viktig?
  • Hva vil det si at lærer modellerer i arbeidet med å lære elevene nye strategier?
  • Hvorfor er modellering viktig når nye arbeidsmåter skal læres?
  • Hva kjennetegner læringsstrategier?
  • Hvordan kan vi trene elevene i å søkelese?
  • Hvilke  læringsstrategier kan trene elevene i å arbeide med ord og begreper?

 

Det faglige innholdet er laget av Ingeborg Margrete Berge, Kristine Gilje Skjæveland og Margunn Mossige, Lesesenteret, i samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund. Takk til lærerne Espen Ånerud, Skedsmo videregående skole og Torgeir Skretting, Øksnevad videregående skole.

 

En del av:

Bruk av pakken