Hopp til hovedinnhold

Refleksjonsoppgåve

Refleksjonsoppgåver etter filmen:

  1. Kva meiner du er dei mest sentrale poenga Marianne Clementine Håheim har i forhold til å bruke kreativ skriving i skulen?
     
  2. Kva for idear har forfattaren Marianne Clementine Håheim som du kan ta med deg i eiga undervisning?