Hopp til hovedinnhold

Refleksjon og erfaringsdeling

Korleis er stoda på skolen hos dykk?

  • Korleis legg du opp sidemålsopplæringa di? Kva fungerer bra? Er det noko du treng å utvikle og bli betre på?
  • Korleis fungerer samarbeidet når det gjeld sidemålsopplæringa på skolen hos dykk? Kva er det de gjer i fellesskap? 

Notér ned punkt individuelt. Ta med deg dei stikkorda du har skrive ned, og del dei med dei andre på gruppa. Har de nokre felles erfaringar?