Hopp til hovedinnhold

"Les nye nynorske bøker i vidaregåande"

Les teksten «Les nye nynorske bøker i vidaregåande» av høgskolelektor Reidun Kydland, Nynorsksenteret.

Denne teksten inneheld både ein argumentasjon for å lese nye nynorske bøker, og ei liste med aktuelle bøker for vidaregåande.

Diskuter verdien av at elevane les nynorske tekstar, og korleis det kan hjelpe dei med skriving.