Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon: Ungdommer holder bokstaver.

Nynorsk som sidemål

Elevar har ulike føresetnader og ulikt engasjement for nynorsk sidemål. Gjennom å bruke varierte undervisningsmetodar og ulike innfallsvinklar kan ein få til ei god sidemålsopplæring og ei forståing for språkleg mangfald.

 

Kompetanseutviklingspakka Nynorsk som sidemål ønsker skal bidra til at skolen får til ei sidemålsopplæring som tar i bruk varierte metodar, og som kan engasjere elevar med ulike føresetnader og motivasjon. I tillegg ha fokus på grunnleggande ferdigheiter i lesing og skriving utifrå eit nynorskperspektiv, og få til eit meir forpliktande samarbeid rundt sidemålsopplæringa på skolen.

Sentrale spørsmål:

  • Korleis kan vi få til ei god sidemålsopplæring?
  • Korleis kan vi nå måla i læreplanen om lik kompetanse i bokmål og nynorsk?
  • Korleis kan vi få til variasjon i metodane vi bruker?
  • Korleis kan vi få til ei god og variert skriveopplæring på nynorsk?
  • Korleis kan språkleg mangfald vere ein ressurs?
  • Korleis kan klasserommet bli eit tolerant tekstrom?

 

Pakka er laga av høgskulelektor Reidun Kydland og rådgjevar Marit Brekke ved Nynorsksenteret.

Bruk av pakka