Hopp til hovedinnhold
Lærer underviser klasse

Norskfaglige praksiser

Det er mange meninger i offentligheten om hva norskfaget er. Denne ressursen gir norsklærerne anledning til å sammen reflektere over sin egen praksis, noe som kan synliggjøre de verdier, tenke- og arbeidsmåter som holder faget sammen.

Gjennom arbeid med pakken gis norsklæren anledning til å styrke sin faglige kunnskap om god lese- skrive- og muntlighetsopplæring i norsk gjennom en prosess de samtidig ser nytten av underveis.

I pakken forstås tekstarbeid og tekstmøter som fagspesifikke praksiser. Dere får mulighet til å bli bevisst, styrke og fornye egen praksis gjennom at perspektiver fra pågående forskning og erfaringer fra eget klasserom møtes i samtaler, samarbeid og refleksjon. Mellom samarbeidsøktene legges det opp til enkle utprøvinger av nye perspektiv.

Sentrale spørsmål:

  • Hva er norskfaglige praksiser?
  • Hvordan invitere elevene inn i faget?
  • Hvordan ivareta sentrale verdier i faget gjennom fagspesifikke praksiser?

 

Pakken er laget av Aslaug Fodstad Gourvennec og Margrethe Sønneland (pakkeansvarlige), Atle Skaftun, Arne Olav Nygard og Ingeborg M. Berge ved Lesesenteret, og Kjersti Rognes Solbu, Marthe Lønnum og Peter Mørk ved Skrivesenteret.

Bruk av pakken