Hopp til hovedinnhold

Refleksjonsoppgåve

Samtal i par eller i grupper.

I filmen vert det hevda: «Ikkje alle elevar ser på bilete og illustrasjonar som meiningsbærande ressursar» (Løvland 2011).

  • I kva grad er dette treffande for dine elevar?
     
  • Korleis kan vi som lærarar auke elevane sitt medvit om kva verdi bilete og illustrasjonar har for å forstå innhaldet i faget?