Hopp til hovedinnhold

Å lese i samfunnsfaga

Målet for økta er å få ei felles forståing av kva for tekstar som er typiske for samfunnsfaga, kva utfordringar elevane kan oppleve i møte med tekstane og korleis lærarar kan legge til rette for god leseundervisning i samfunnsfaga.

I denne introduksjonen ser ein kort på:

  • kva Kunnskapsløftet seier om lesing i samfunnsfaga
  • ulike teksttypar i faga
  • kva leseferdigheiter elevane treng  
  • korleis progresjonen i lesinga kan leggast opp