Hopp til hovedinnhold

Oppdrag

For å sikre at utviklingsarbeidet i samfunnsfaga fortsett, skal de som eit siste oppdrag leggje ein plan for det vidare fagsamarbeidet:

  • kva område ønsker vi å arbeide vidare med hos oss?
  • korleis vil vi arbeide med dette?
  • lag ein tidsplan for vidare samarbeid.

 

Her er ulike ressursar som kan vere aktuelle til vidare arbeid i samfunnsfaga:

 

Kjeldevurdering

Å lese i historie. Fagtekst skriven av Toril Frafjord Hoem og Hanne Egenæs Staurseth

Å bruke autentiske kjelder i historie

 

Arbeid med ord og omgrep

Økt 5 i God leseopplæring

Å arbeide med omgrep i samfunnsfag. Fagtekst skriven av Hanne Egenæs Staurseth

 

Multiple tekstar

Å lese frå fleire kjelder med same tema, pakke i Språkløyper

 

Undervisningsplanlegging

Undervisningsplanlegging, pakke i Språkløyper

Hvordan planlegge undervisning for å ivareta elever med stort læringspotensial - Økt 3 i Elever med stort læringspotensial

Eksempel på modulplan i samfunnsfag, ungdomstrinn