Hopp til hovedinnhold

Nærlesing av kjerneelement

Ein sentral del av dei nye læreplanane, som skal gjelde frå 2020, er kjerneelement i faga. (Les meir om fagfornyinga her.

Forslag til arbeid med “Kjerneelementer i fag”. (Sjå vedlegg).

  1. Fordel kjerneelementa mellom dykk.
  2. Bruk det vedlagte kolonnenotatet for å opne opp teksten.
  3. Del punkta de har kome fram til med kvarandre.

Skjema - Kjerneelement i samfunnskunnskap

Skjema - Kjerneelement i geografi

Skjema - Kjerneelement i historie