Hopp til hovedinnhold

Samfunnsfaga – på veg mot innsikt og deltaking

Denne fagfilmen tar utgangspunkt i den sentrale rolla samfunnsfaga har i å realisere delar av formålsparagrafen og kva prinsipp som bør ligge til grunn for undervisninga i samfunnsfaga.

Ta gjerne notat undervegs i filmen. Spørsmål de kan diskutere etter filmen: Kva samfunnsfagleg kompetanse treng elevane i dag og i framtida?