Hopp til hovedinnhold

Vidare arbeid med lesing i samfunnsfag

Vedlagt finn de undervisningsopplegget “Forholdet mellom vær, klima og vegetasjon”. Les det og diskuter “Spørsmål til veien videre”, som kjem til slutt i vedlegget.

Undervisningsopplegget er knytt til kompetansemål etter 10. årssteget i læreplan for samfunnsfag: «lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn» og «gjere greie for […] vêr, klima og vegetasjon […]", men er også relevant for kompetansemål i geografi som fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram: «lese og bruke kart i ulik målestokk og gjere enkel kartanalyse» og «gjere greie for forhold som bestemmer vêr- og klimatilhøva i Noreg».