Hopp til hovedinnhold

Refleksjon over utprøving i eigen praksis

Oppdraget frå forrige samling gjekk ut på å planlegge eit undervisningsopplegg der du skulle formidle kunnskap om samansette tekstar i faget og gjennomføre oppgåva ”Leselogg”, eller pakke opp tekst ved bruk av startsetningar.  

Ta utgangspunkt i tekst(ane) og oppgåvene du brukte i undervisninga og del erfaringane dine frå utprøvinga.

  • Kva gjorde du, og korleis gjekk det?
     
  • Var det elevar i klassen som hadde spesielt godt utbytte av undervisninga?
     
  • Kva erfaringar vil du ta med deg vidare i eigen praksis?
     
  • Kva vil du gjere annleis neste gong?