Hopp til hovedinnhold

Innleiande diskusjonsoppgåve

Utfordringar i skriveprosessen

Å arbeide med samfunnsfaglege skriveoppgåver, der elevane får moglegheit til å diskutere, resonnere og løyse problem, kan vere komplekst og krevjande. Elevane skal tileigne seg ein fagleg kunnskap og forståing som dei i tillegg skal synleggjere i ein skriftleg tekst. I skriveprosessen kan elevane møte på fleire utfordringar, som ofte kjem til syne også i den ferdige teksten.

Ta utgangspunkt i ordskya og diskuter i grupper (5-10 minutt):

Klikk på bildet for å åpne ein større versjon i ei ny fane.