Hopp til hovedinnhold

Arbeid med artikkel: "Skriving i samfunnsfag"

De skal no lese utdrag frå ein artikkel om skriving i samfunnsfaga (ca. 10 minutt).

Teksten kan lesast individuelt, eller de kan lese han høgt saman i grupper.

Leseoppdrag:

  • Skriv stikkord om kva som kan fungere som støtte for elevane undervegs i ein skriveprosess.

 

Diskuter i grupper (ca. 15 minutt):

  • Diskuter artikkelen med utgangspunkt i stikkorda du har skrive og den innleiande diskusjonsoppgåva om utfordringar i skriveprosessen.
  • I artikkelen vert det framheva at «Gode skriveoppgaver i samfunnsfag inviterer elevene til kunnskapsutvikling samtidig som de lærer seg å skrive på en faglig relevant måte.» Kva for skriveoppgåver har de brukt i undervisninga tidlegare, og korleis har desse fungert?