Hopp til hovedinnhold
Bøker med vitnemål og hatt

Studieforberedt

Hva slags opplæring kreves for at elevene i løpet av videregående skole kan bli studieforberedt og rustet til å møte akademiske arbeidskrav som lesing av store tekstmengder og produksjon av komplekse fagtekster? Vi ser nærmere på begreper som selvregulering og faglig selvstendighet og kompetanser.

Pakken vektlegger større, tydelig avgrensede, selvstendige arbeider med lærer hovedsakelig i veilederrollen. Pakken ivaretar kravet om tilpasset opplæring for alle, og dens endelige målgruppe er derfor samtlige elever i studieforberedende programmer. Ikke desto mindre legger den særlig vekt på tilrettelegging for elever med stort læringspotensial ettersom dette er elever det kan være vanskelig å tilrettelegge undervisningen for, og som derfor kan stå i fare for å bli underytere eller falle fra utdanningsløpet.

Tekstene, oppgavene og oppdragene som inngår i pakken er samlet i et hefte som må skrives ut, kopieres og distribueres til lærerne ved oppstart. Flere av tekstene finnes bare i heftet, så lærerne må ha med seg heftet alle økter.

Heftet finner du her (pdf)

Sentrale spørsmål

  • Hva er forskjellen mellom studiekompetanse og studentkompetanse?
  • Hvordan bygge faglige og personlige kompetanser ved hjelp av dybdelæring?
  • Hvordan tilpasse store leseoppdrag til ulike leserprofiler?
  • Hvordan bruke kilder i skriftlig arbeid?
  • Hvordan støtte elevene i å bli aktører i egen læring?
  • Hvordan utvikle studentidentitet?
  • Hvilken rolle spiller studentidentiteten for læringsarbeidet?
     

Faglig ansvarlige er Trine Mathiesen Gilje og Margunn Mossige, Lesesenteret.

Bruk av pakken