Hopp til hovedinnhold

Refleksjonsoppgåve: Kort analyse av eigen praksis

Tenkeskriving: Av dei fellestrekka som vart nemnde i filmen, kva vil du seie at du allereie arbeider medvite med? På kva område ser du at du kan utvikle deg vidare som leselærar?