Hopp til hovedinnhold

Erfaringsutveksling

Del erfaringar frå økta de har gjennomført med fokus på språklege ferdigheiter.

 • Korleis opplevde de at oppdraget gjekk?
   
 • Kva elevgrupper trur de særleg fekk utbytte av undervisningsopplegget?
   
 • Korleis vil de arbeide vidare for å støtte elevane i å bli sjølvstendige lesarar når dei møter krevjande tekstar og ukjende ord og omgrep?
   
 • Korleis kan de knytte arbeid med ord og omgrep til ulike undervegsvurderingar i faget?
   
 • På kva måte vil de ta med erfaringane som kom fram frå utprøvinga i vidare planlegging av nye undervisningssituasjonar?