Hopp til hovedinnhold

Førebuing til neste økt

Som førebuing til neste økt skal de lese teksten “Å utvikle gode språklige ferdigheter”.

 

Leseoppdrag til teksten:

  • Tenk over og skriv ned kva for relevans teksten har for deg og undervisninga di, og dine erfaringar som lærar.
     
  • Notata dine kan vere eit grunnlag til diskusjon i økta.